Mardešić kvaliteta

Tvornica Mardešić postoji od 1905. godine, a s proizvodnjom ribe započinje 1907. godine. Obzirom da je locirana na Dugom otoku, u mjestu Sali, više od 100 godina ona predstavlja izvor prihoda za lokalno stanovništvo kao i okolnih otoka. Danas se tvrtka Mardešić d.o.o. bavi proizvodnjom ribljih prerađevina na bazi srdele, inćuna, tune i skuše. Osnovni proizvodi su konzerva, većinom od sitne plave ribe i slani inćun semifilet-poluproizvod.

Food and Agriculture Organization

Sitne plave ribe u Jadranskom moru ima najviše. Prema statistikama FAO-a, godišnji ulov sitne plave ribe u Hrvatskom dijelu Jadrana kreće se između 5-8% u odnosu na raspoloživu biomasu, a i ribarska flota za ulov sitne plave ribe je značajna i u nju se najviše ulaže. Morsko ribarstvo danas zauzima važno mjesto u svjetskoj proizvodnji hrane. Zahvaljujući primjeni znanosti, tehnike i tehnologije iskorištavanje morskih organizama za potrebe prehrane ljudi nije više niti vremenski niti prostorno ograničeno, što daje velike mogućnosti u eksploataciji ovog resursa.

Masne kiseline

Promjenom načina života mijenja se način prehrane stanovništva. Sve je manja potreba organizma za izvorima energije s mnogo masti i ugljikohidrata. Živežne namirnice bogate visoko vrijednim bjelančevinama zauzimaju prvo mjesto u ljudskoj prehrani. Jedna od takvih namirnica je sitna plava riba. Najveća vrijednost ribe je u sastavu bjelančevina, masnih kiselina (omega – 3 – masne kiseline u srdeli), vitamina, minerala i mikroelemenata. Nadalje, visok stupanj čistoće Jadranskog mora, daje ribi, koja obitava u ovom ambijentu, apsolutne karakteristike ekološki vrijedne hrane.

Kontrola

U Mardešiću se svaki dan provodi temeljita selekcija ribe i pažljiva kontrola, od metoda ulova do skladištenja. Voditelji proizvodnje strogo nadziru postupak prerade ribe kroz sve faze, od odabira i prihvata do pakiranja. Sve se uredno nadgleda i podilazi provjeri prema HACCP sustavu kako bi se garantirala slijedivost i isključivo visoko kvalitetni proizvodi.

Distribucija